ถ่ายทอดสด การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน
ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559

สไมล์โฮส.เอเชีย
ดูบน

สไมล์โฮส.เอเชีย